TrafficPoint Oy Risto Rytin katu 30, 32700 HUITTINEN

ADR-koulutus - Vaarallisten aineiden ajolupakoulutus

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin vaaditaan kuljettajalta ajolupa, mikäli hän kuljettaa vaarallisia aineita yli sallittujen enimmäismäärien (vapaarajan). Ajoluvan saamisen edellytyksenä on ADR-koulutus sekä hyväksytysti suoritettu loppukoe. ADR-koulutuksen pituus riippuu ajoluvasta. Ajoluvan voi uusia vuoden ennen nykyisen ajoluvan umpeutumista, jolloin uusi ajolupa astuu voimaan vasta kun vanha lupa-aika umpeutuu. Ajolupa on voimassa 5 vuotta kotimaisissa sekä kansainvälisissä kuljetuksissa, lupa on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Luvan umpeutumisen jälkeen koko ADR-koulutus alkaa alusta. ADR-perus- ja täydennyskoulutukset ovat direktiivin 2003/59/EY mukaisia ja niistä saa ammattipätevyysmerkinnän, lukuun ottamatta luokan 1 ja 7 -koulutuksia. ADR-koulutuksissa käytettävät ammattipätevyysohjelmat ovat Trafin hyväksymiä.

ADR-koulutus antaa henkilölle;

 • tiedot vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä riskeistä
 • ​perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi
 • tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä

Alkukoulutukset:

 • Peruskurssi (P) = perusajolupa (luokat 2-6 ja 8-9, ei säiliö) 
  ▪ kesto 3 päivää / 18h
 • Yhdistetty peruskurssi (YP) = yhdistetty perusajolupa (luokat 1-9, ei säiliö) 
  ▪ kesto 4 päivää / 26h
 • Luokan 1 erikoiskurssi (E1) = Räjähdeajolupa (luokat 1-6 ja 8-9, ei säiliö) 
  ▪ kesto 1 päivä / 8h
 • Luokan 7 erikoiskurssi (E7) = Radioaktiivisten aineiden ajolupa (luokat 2-9, ei säiliö) 
  ▪ kesto 1 päivä / 8h
 • Säiliö erikoiskurssi (ES) = Säiliöajolupa
  ▪ kesto 1,5 päivää / 12h

Täydennyskoulutukset:

 • Täydennysperuskurssi (TP)  
  ▪ kesto 1 päivä / 9h
 • Yhdistetty täydennyskurssi (YT)
  ▪ kesto 2 päivää / 16h 

ADR-ajoluvan voimassaoloa voidaan jatkaa 5 vuodella, jos hakija täyttää ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset. Hakijan on pitänyt myös suorittaa hyväksyttävästi täydennyskurssia vastaava koe ajoluvan voimassaolon päättymistä edeltävän 12 kuukauden aikana. Jos edellä mainittu koe on suoritettu hyväksytysti aikaisemmin kuin 12 kuukautta ennen ajoluvan voimassaolon päättymistä, uusi 5 vuotta voimassa oleva ajolupa myönnetään kokeen suorittamispäivästä lukien. Jos ajolupaa laajennetaan sen voimassaoloaikana, uuden ajoluvan voimassaoloajaksi tulee sama kuin aikaisemman ajoluvan. Ajoluvan voimassaoloa voidaan jatkaa suorittamalla joko täydennysperuskurssi + entisen ajoluvan mukaiset erikoistäydennyskurssit tai yhdistetty täydennyskurssi, jonka suorittamalla henkilö voi uusia perus- ja säiliöajolupansa kaikkiin luokkiin.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Koulutukseen ilmoittautuminen: 

» KOULUTUSKALENTERI «

Linkkiä painamalla koulutuskalenteri aukeaa uuteen ikkunaan

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

00000;">Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

TrafficPoint Oy
Jokirannankatu 6
32700 HUITTINEN

Y-tunnus: 2529357-5
Puh: 040 500 8860

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

TrafficPoint Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.